Bestuur en Commissies van de VNT

Het Bestuur van de VNT bestaat uit:

Voorzitter: Maarten van Dam

Secretaris: Jan Kop

Penningmeester: Bernard Mouton

De Evenementen Commissie bestaat uit:

Roy Hsiao, Lene Gudmundsen, Antonio Rondario, Nita van der Veer en Marit Haighton