Algemene Leden Vergadering VNT

Op 28 November om 11 uur ‘s ochtends zal jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VNT plaatsvinden.

Tijdens deze vergadering wordt onder meer het Bestuur voor het seizoen 2022 gekozen.

Het huidige Bestuur heeft zich herkiesbaar gesteld.

De locatie zal nader bekend gemaakt worden.

Het is ook mogelijk de ALV digitaal bij te wonen.

De ALV is alleen toegankelijk voor Gewone Leden als beschreven in de Statuten.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negentien + twee =