VNT Jaarvergadering Agenda en Toelichting

Deel dit bericht

 

Op 28 November a.s. om 11.00 uur in de ochtend wordt de ALV van de VNT Taiwan gehouden. Deze zal geheel digitaal plaatsvinden met behulp van Microsoft Teams.

U kunt Microsoft Teams kosteloos downloaden via het internet. U kunt het ook in de brower gebruiken. De link voor de ALV zal hier ruim van tevoren geplaatst worden.

Agenda

1.      Opening

2.      Notulen ALV April 2021

3.      Activiteiten 2021

4.      Financieel Verslag 2021

5.      Kas Commissie

6.      Dankwoord

7.      Verkiezing nieuw bestuur

8.      Plannen 2022

9.      Begroting 2022

10.   Rondvraag

11.   Sluiting

Financieel Verslag

Het financieel verslag laat duidelijk zien dat de evenementen van de VNT een grote kostenpost zijn. Het Bestuur zal daar in een komend jaar rekening mee houden door ervoor te zorgen dat evenementen minder grote verliesposten worden. Want een groter ledental brengt grotere risico’s met zich mee en dus ook de noodzaak van een hogere reserve in de kas.

Kascommissie

De kascommissie bestaat dit jaar uit Marco Heusdens en Ronald van Dongen.

De kascommissie zal tijdens deze ALV alleen een voorlopige goedkeuring geven over de financiën tot nu toe.

Defintieve décharge van het Bestuur kan pas in Januari/Februari gegeven worden, na afloop van het boekjaar op 31/12/21

De Kascommissie is door het Bestuur verzocht om de digitale stemmen voor het kandidaat bestuur van 2022 te controleren

Kandidaten nieuw Bestuur

a. Maarten van Dam – Voorzitter

b. Jan Kop – Secretaris

c. Bernard Mouton – Penningmeester

Planning 2022 – LUSTRUM!!!

De planning voor 2022 is een voorlopige, waarbij we natuurlijk voortdurend afhankelijk blijven van wat Covid toelaat.

Bijzonder is wel dat de VNT in 2022 40 jaar bestaat! En daar gaan we natuurlijk iets aan doen. We roepen een ieder op die zich beschikbaar wil stellen voor de Lustrumcommissie van de VNT.

Begroting 2022

We gaan diep in de kosten voor ondermeer het Kerstdiner. Dat zal betekenen dat andere evenementen zichzelf meer zullen moeten terugverdienen. Verwachting is wel dat de kosten voor het Kerstdiner 2022 hoger zullen liggen dan die van 2021.

One Comment

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *